گیلتی پلژر چیست؟


گیلتی پلژر (guilty pleasure) هر چیزی است نظیر یک فیلم، برنامه تلویزیونی، یک آهنگ و هر رفتار دیگر که در شأن شما نیست و از بیان آن خجالت می‌کشید، با این حال از انجام آن لذت می‌برید. آن رفتار بر قضاوت سایرین نسبت به شما تاثیرگذار است و به همین دلیل پنهانی آن را انجام می‌دهید. به عبارت دیگر، گیلتی پلژر چیزی است که شما قاعدتاً نباید دوست داشته باشید ولی به هر حال دوستش دارید.
گیلتی پلژر را می توان «لذت گناه‌آلود» یا «دلچسب ناپسند» ترجمه کرد.

حالا گیلتی پلژر شما چیه؟


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *