زعفران اتو شده


زعفران اتو شده نوعی زعفران است که عرب ها خیلی به آن علاقه دارند زیرا زعفران شیک و زیبایی است اما زعفران خوبی نیست.

روش تهیه زعفران اتو شده:اول زعفران معمولی یا زعفران تقلبی را تهیه میکنند سپس نوعی اتو مخصوص را روی زعفران ها میگذارند و زعفران اتو شده آماده است.

اما تفاوت زعفران معمولی با اتو شده,اول زعفران اتو شده صاف است اما زعفران معمولی کمی پیچ پیچی است و دوم اغلب انسان ها برای تولید زعفران اتو شده از زعفران تقلبی استفاده میکنند و وقتی آن را اتو میکنند دیگر نمی توان فهمید آن تقلبی است یا واقعی و با آن تقلبی بودنش آن را به قیمت بسیار بالایی به عرب ها میفروشند.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *