اگر الکترو موتور گیربوکسی که در بازار موجود استودوکیلو وات قدرت وبا گیربوکس40به یک 16دور و3تن گشتاور


ژنراتور توربین بادی را بدون نیاز به پره وباد بحرکت درآورده وبرق مصرفی خودرا از توربین نماید  چنانچه این توربین 20 کیلو وات برق تولیدکند آیا صنعت بشری بایستی خوشحال باشد کهبایک اتوبان چهاربانده بی انتهای جدید آشناشده یا افسرده ازاینکه فرضیه های چندقرنگذشتهکه به آنها بسنده کرده فرو میریزدوجدان علمی چه می گوید نادیده بگیریم یابه هرقیمتی شده بادقت بررسی و درصورت مطابقت با واقعیت این اتفاق مبارک را که دنیا را باقوانین زیبا وخدا دادی طبیعت به بهشت نزدیک کرده واین همه جنگ وستم برسر محدودیت انرژی واشتهای سیری ناپذیر صنعت تمام میکنیم وترس ا ز اتمام انرژی واتمام عمر بشر درپی آن را ازبین می‌بریم  لازم است از تجربیات تلخ قبلی عبرت بگیریم  آنجا که فردی گفت زمین به دور خورشید می‌گردد دانشمندان آنزمان به حدی خشمگین شدند که دست به دامان کلیسا شده ونظریه چندهزارساله قبلی رایک ام مقدس دینی به مردم قبولاندند وآن فرد را به پای چوبه دار به جرم مرتد وبی دین شدن بردند وای کاش اورا دیوانه وبه دارالمجانین می‌بردند ودین راهم کم ارزش نمی‌کردند که هنوز هم مردم تصور می‌کنند دین ضد علم است نه دانشمندان قرون وسطایی خودبین که هرچیزی را علیه دکان خود می‌دیدند خداراشاکریم که دانشمندان امروز فرهنگ قرون وسطایی ندارند وتشنگان علم اند وبه پویایی علم اعتقاد داشته وعلم را جودی زنده می‌دانند نه تخته سنگی باستانی که بایدهمیشه دست نخورده بماند تا ازقدمت آن کم نشودعلم سیال است مثل آب وآب عجیبترین وتوانا ترین عنصر طبیعت است دست عزیزتان رابوسیده منتظر درست یا غلط بودن نتیجه بررسی‌هایی باتشکر از عزیزان مطالعه کننده وبزرگوارانی که اجازه پخش دادند


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *